الزامات فنی ورق های عرشه فولادی

الزامات فنی ورق های عرشه فولادی

الزامات فنی ورق های عرشه فولادی، با توجه به آئین نامه استاندارد ملی عرضه فولادی، معرفی می شود.

از مواردی که در تهیه و نصب ورق های عرشه در حین ساخت و قرار دادن در ساختمان باید رعایت شود، موارد زیر است:

  • ارتفاع گام ورق

حداقل اندازه ای که برای ارتفاع گام ورق باید در نظر گرفت، نباید از 75 میلیمتر بیشتر باشد.

  • عرض نشیمن ورق

عرض نشیمن ورق های عرشه بر روی تیر اصلی و تیر لبه، با نصف بال تیرآهن، مساوی و هم اندازه است.

اندازه عرض نشیمن ورق های عرشه، باید بیشتر از 50 میلیمتر باشد.

از الزامات فنی ورق های عرشه فولادی، به جز عرض و ارتفاع، تغییر شکل ورق نیز می باشد.

  • تغییر شکل ورق

گاهی اتفاق می افتد که ورق های عرشه فولادی بنا به دلایلی، تغییر شکل داده اند.

در صورتی که این تغییر شکل ماندگار باشد، لازم است که از این ورق ها در اجرا استفاده نشود.

الزامات فنی ورق های عرشه فولادی

الزامات فنی نصب ورق های عرشه فولادی

  • حمل و نقل ورق

زمانی که ورق های عرشه جا به جا می شوند، باید دقت شود که آسیبی به ورق ها وارد نشود.

از الزامات فنی ورق های عرشه فولادی، عرش نشیمن ورق می باشد.

  • همپوشانی ورق های عرشه

روی تیرهای اصلی، وصله ورق های عرشه قرار می گیرند.

لازم است دو عرشه وصله شونده با یکدیگر همپوشانی داشته باشند.

حداقل اندازه ای که برای دو عرشه وصله شونده روی تیر اصلی در نظر گرفته می شود، باید 50 میلیمتر باشد.

دقت در همپوشانی ورق های عرشه، از الزامات فنی ورق های عرشه فولادی می باشد.

  • مهار ورق

قبل از اینکه وارد مرحله اجرای گلمیخ شویم، عرشه های فولادی روی اسکلت سازه پخش می شوند.

در این مرحله، بایستی ورق ها به صورت مناسبی با پرچ و خال جوش، به تیرهای اصلی و فرعی مهار شوند.

  • تغییر شکل ورق

در مرحله ای که ورق های عرشه پخش شده اند تا گلمیخ ها اجرا شوند، لازم است نکاتی رعایت گردد.

از جمله دقت افراد در نگهداری صحیح و محافظت از ورق ها است.

برای نمونه پرتاب ابزار آلات روی ورق ها یا حرکت تجهیزات و ماشین آلات اجرایی.

در صورتی که به نحو ناصحیحی ابزارآلات روی ورق ها قرار گیرند، باعث تغییر شکل ماندگار ورق می شوند.

  • گیرش بتن سقف

در مرحله ای که بتن سقف روی عرشه فولادی قرار می گیرد، لازم است نکته ای رعایت شود.

از جمله اینکه دپوی مصالح قبل از بتن سقف روی ورق های عرشه، مجاز نمی باشد.

کاربرد عرشه فولادی

اجرای سقف عرشه فولاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *